ของที่ระลึก


  • ty.jpg
    จากดินเผาโค้งสวรรค์สู่นวัตกรรมระดับชาติเม็ดดินเผามวลเบา แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรรมวิธีก...

  • IMG_45863.jpg
    เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุยาวนาน โดยมีหลักฐานการพบในหลุมฝังศพบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซ...

  • tt-creativeB11.jpg
    ทะเลบัวแดง คือ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน มีพื้นที่ประมาณ 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร มีความยาวของคันดินรอบหนองหาน ยาวถึง 80 กิโลเมตร อยู่ในเขต...
Visitors: 13,267